Run/Debug configuraiton disable auto-import run configuration

已回答

Je možné zakázat automatický import konfigurace Run/Debug, které jsou v adresáři ./run?

Chceme jej použít k uložení konfigurace členů týmu. Aby se kdokoli mohl naučit, jak něco spustit. Nechceme  aby se konfigurace automaticky importovala, protože můžeme mít stovku různých run konfigurací.

Navíc, protože se jakákoli změna automaticky ukládá. Budeme si jednu sdílenou konfiguraci navzájem přepisovat a to také nechceme.

0

Unfortunately, it is not possible to disable the run configurations auto-import.

You could, for example use a different run configuration folder for storing custom run configurations. Select the run configuration in Run/Debug Configurations dialog (Run > Edit Configurations..), click on Move into new folder and store those configurations in a custom folder. Then guide the team members to not change configurations from this folder and use them only as an example.

0

Pokud chcete zakázat automatický import konfigurace Run/Debug, které jsou v adresáři ./run, bohužel to není možné1. Můžete například použít jiný adresář pro ukládání vlastních konfigurací. Některé nástroje, jako je Bazel, vám umožňují vypnout automatickou synchronizaci konfigurací v nastavení projektu. Pokud používáte SpringBoot, můžete také vyloučit některé třídy z automatické konfigurace pomocí anotace @EnableAutoConfiguration. LaSRS Login

0

请先登录再写评论。